ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอบต.นาบอน
     
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอบต.นาบอน มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ชุด 1
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2560